Lamine Cam

Özel şeffaf bağlayıcı ( PVB ) tabakalar yardımıyla 2 veya daha fazla sayıdaki çeşitli kalınlık ve nitelikteki camlar aralarında şeffaf ve opak Pvb konarak ısı basınç altında lamine edilmektedir. Bununla birlikte kurşun geçirmez iki veya çok katlı lamine camlar yapılmaktadır.

Kırılma sonrasındaki cam saçılmaları ve cisimlerin geçişine karşı direnci nedeniyle, gerek insan sağlığı gerekse hırsızlık ve saldırı, benzeri güvenlik sorunlarının beklendiği yerlerde yaygın bir kullanım potansiyeline sahiptir. Lamine cam normal camlardaki şeffaflık ve geçirgenlik özelliklerini büyük ölçüde değiştirmez. Çünkü kullanılan ara tabakalarla camın optik özellikleri birbirine yakındır.

Lamine cam aynı zamanda gürültü yalıtımına katkısı ve düşük u.v. geçirgenliği ilede yararlı bir üründür.

Lamine cam renkli renksiz pvb, renkli renksiz ve yansıtıcı cam kombinasyonlarıyla üretilebilmektedir. Bunun yanı sıra lamine cam gerektiği takdirde temperli cam kombinasyonlarıyla üretildiği gibi yalıtım üniteleri bünyesinde de yer almaktadır.

Güvenlik camları ile ilgili uygulama kuralları; “TSE 13433 Cam - Yapılarda Kullanılan - İnsan Çarpmasıyla İlgili Güvenlik İçin Uygulama Kuralları” standardında yer almaktadır. Bu standartta belirtildiği üzere özellikle cam kırılmasının tehlike arz ettiği;

 •  Yerden 80 cm'e kadar olan camlamalarda,
 •  Yerden tavana kadar kesintisiz devam eden camlamalarda,
 •  Doğramalı cam kapılarda ve cam kapıların yan doğramaları içindeki camlamalarda,
 •  Baş üstü camlamalarında,

Güvenlik için Lamine Cam kullanımı uygun bir çözümdür.

Kullanım Yerleri :

 • Vitrinler
 • Banka Şubeleri
 • Çatı ve Tavan Camları
 • Rüzgarlık
 • Korkuluklar
 • İç Bölme Panoları
 • Müzeler
 • Binaların Giriş Katları
 • Hastahaneler (özellikle psikiyatri kliniklerinde)
 • Pasajlar
 • Okullar
 • Çocuk Yuvaları
 • Askeri Tesisler ve Güvenlik gerektiren her yerde